Invitation

Dear Sir or Madam,

During this year’s edition of the Polish LNG Conference , we will take a closer look at Poland’s role on the regional LNG scene. The conference will focus on achievements in the Polish LNG sector in the last year, its current situation, and possibilities for future expansion. Within the sessions we will gain information about the aspects of road and maritime transportation. We will also pay attention to various technological innovations, groundbreaking ideas and future investments planned for the LNG sector.

The meeting will gather policymakers, technology experts, logistics professionals, port representatives and LNG suppliers from all over Europe. Apart from that we will also have delegates from outside of Poland.

The conference is organized by the Polish LNG Platform – its aim is to promote LNG as a cleaner alternative fuel for sustainable transport, maritime, industry and household sectors in Poland.

To start
the Conference
there are:

Information

Conference fee: 500 PLN.
The invoice for participating in the Conference will be issued by Polska Platforma LNG.

Conference venue:

Arche Hotel Geologiczna
ul. Geologiczna 4
02-246 Warszawa

Contact:

Krzysztof Fudała
e-mail: kfudala@jmk.pl

Agenda
What time?

Please read our program.

09.00 - 10.00
Registration
Panel I: LNG MARKET IN POLAND AND THE CEE
Host: Marcin Plocharski - PPLNG
10.00 - 10.20
Driving factors of LNG development on the global market
Jan Talaśka - DNV GL
10.20 - 10.40
Low carbon transport fund
Marek Popiołek - Ministerstwo aktywów państwowych
10.40 - 10.55
Strengthening Poland’s transport independence in the context of LNG market development
Paweł Brzezicki - Polska Żegluga Morska
Panel II: LNG supply and infrastructure
Host: Jacek Nowakowski - PPLNG
10.55 - 11.20
Challenges of the LNG market in Heavy road transport in Poland
Dr Lech Wojciechowski - Duon
11.20 - 11.35
Systems for accounting of LNG Quantity and energy
Emerson
11.35 - 11.50
The opportunities and threats as concerns development of the LNG station network - example of Hungary
Henrik Domanovszky - PAN LNG (HU)
11.50 - 12.05
The opportunities and hurdles in the development of the LNG station network in Germany
Maik Rensing - LIQVIS GmbH
12.05 - 13.00
Lunch
Discussion Panel
13.00 - 14.00
The road to zero-emission transport
PZPM, ZMPG (Zarząd Morski Portu Gdynia S.A.), Epo Trans, Shell
14.00 - 14.20
Coffee Break
Panel III: LNG – a step to zero-emission transport
14.20 - 14.40
Bio-LNG - A step to zero-emission transport
Shell
14.40 - 15.00
Gas drives as an alternative to road transport
Ryszard Mrozek - Iveco
15.00 - 15.15
Contemporary Turkish LNG market and technology in road transportation
Kutay Elmaci - UESTCO
Panel IV: Challenges of LNG bunkering
15.15 - 15.30
Challenges of LNG bunkering
Maciej Krzesiński - Zarząd Morski Portu w Gdyni
15.30 - 15.45
LNG fuel systems in maritime industry
Piotr Dowżenko – Prezes Zarządu REMONTOWA LNG Systems / CEO
15.45 - 16.00
LNG bunkers - units specification
Krzysztof Czerski - SeaTech Engineering sp. z o.o.
16.15 - 16.30
Presentation PPLNG
16.30
Cocktail and Networking
Speakers
Who says?

Listen to our inspiring speakers.

Marek Popiołek

ministerstwo Aktywów Państwowych
Marek Popiołek

ministerstwo Aktywów Państwowych

Temat: Fundusz niskoemisyjnego transportu


Subject: Low carbon transport fund

Ryszard Mrozek

IVECO
Ryszard Mrozek

IVECO

Temat: Napędy gazowe jako alternatywa w transporcie drogowym

 


Subject: Gas drives as an alternative to road transport

Product Manager Heavy Business Line

Kutay Elmaci

UESTCO
Kutay Elmaci

UESTCO

Temat: Współczesny rynek i technologia LNG Turcji w transporcie drogowym


Subject: Contemporary Turkish LNG market and technology in road transportation

Dr Lech Wojciechowski

DUON Dystrybucja sp. z o.o.
Dr Lech Wojciechowski

DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Temat: Wyzwania rynku LNG w ciężkim transporcie drogowym w Polsce

Ekonomista. Były wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Obecnie zatrudniony w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Duon Dystrybucja sp. z o.o. Specjalista w zakresie funduszy europejskich i innych form wsparcia inwestycji. W Duon pilotuje projekty objęte dofinansowaniem z funduszy UE, oraz koordynuje działania związane z prowadzeniem badań i wdrażaniem innowacji.

Subject: Challenges of the LNG market in Heavy road transport in Poland

Economist. A former researcher at the Poznań University of Economics.

Currently employed in the Department of Investment and Development of Duon Dystrybucja sp.z o.o. Specialist in European funds and other forms of investment support. At Duon, he is leading projects covered by EU funding, and coordinates activities related to research and implementation of innovation.

Henrik Domanovszky

PAN LNG (Hungary)
Henrik Domanovszky

PAN LNG (Hungary)

Temat: Szanse i zagrożenia związane z rozwojem sieci stacji LNG – przykład Węgier


Subject: The opportunities and threats as concerns development of the LNG station network - example of Hungary

Paweł Brzezicki

Polska Żegluga Morska
Paweł Brzezicki

Polska Żegluga Morska

Temat: Umacnianie niezależności transportowej Polski w kontekście rozwoju rynku LNG

Ukończył studia z ekonomiki i organizacji transportu morskiego na Politechnice Szczecińskiej. W Polskiej Żegludze Morskiej rozpoczynał pracę na stanowisku operatora statków a następnie pełnił obowiązki kierownika Działu Średniego Tonażu. W spółkach Grupy PŻM sprawował funkcje Dyrektora Zarządzającego w Polsteam Luxemburg oraz Prezesa Zarządu w spółce Pazim. Od października 1998 do lutego 2005 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej, dokonując w tym czasie głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, czym uchronił firmę przed bankructwem. W latach 2005-2006 pełnił stanowisko doradcy premiera ds. gospodarki morskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie objął funkcję prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. W grudniu 2015 mianowany Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W lutym 2017 roku powrócił do Polskiej Żeglugi Morskiej na stanowisko zarządcy komisarycznego przedsiębiorstwa. Z Polską Żeglugą Morską związany od 1983 roku.

Subject: Strengthening Poland’s transport independence in the context of LNG market development

Maciej Krzesiński

Zarząd Morski Portu w Gdyni
Maciej Krzesiński

Zarząd Morski Portu w Gdyni

Temat: Wyzwania bunkrowania LNG


Subject: Challenges of LNG bunkering

Maik Rensing

LIQVIS GmbH
Maik Rensing

LIQVIS GmbH

Temat: Szanse i przeszkody w rozwoju sieci stacji LNG w Niemczech


Subject: The opportunities and hurdles in the development of the LNG station network in Germany

Jan Talaśka

DNV GL Polska
Jan Talaśka

DNV GL Polska

Temat: Czynniki napędzające rozwój rynku LNG w Polsce i CEE

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor d/s Rozwoju DNV GL Polska. Wiceprezes Zarządu Polskiej Platformy LNG

Jan Talaśka posiada 35 letnie doświadczenie zawodowe głównie w sektorze morskim Oil & Gas / oraz energetycznym . Pracuje w DNV GL od 1996 roku.

Jego ostatnie 14 lat, koncentruje się na działalności związanej z zarządzaniem projektami , prowadzi multi- dyscyplinarne zespoły inżynierów z kilku krajów , w całym procesie projektu , w tym także oceny ryzyka w projektach na lądzie i morzu. Był sponsorem projektu dla Europejskiej Fundacji Klimatu koncentrującego się na rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, a w szczególności udziału różnych źródeł generacji energii elektrycznej w Polsce.

W DNV GL Polska jest odpowiedzialny za wszystkie działania związane z LNG na naszym polskim rynku. Pełni funkcję PM dla projektów LNG realizowanych w Polsce, miedzy innymi dla tych zrealizowanych na Terminalu LNG w Świnoujsciu.

Jako Dyrektor ds. Rozwoju DNV Polska , jego obowiązki obejmują: planowanie strategiczne, rozwój biznesu i usług, a także zademonstrowania doświadczenia i możliwości DNV GL w branży nafty i gazu.

Subject: Driving factors behind the development of the LNG market in Poland and CEE

Vice-president of DNV Poland, Director of Business Development of DNV GL Poland. Deputy Chairman of Polska Platforma LNG

Jan Talaśka has 35 years professional experience primarily in the Oil & Gas / Maritime and Energy sectors. His is working in DNV GL since 1996.

His last 14 years, focused on project management activities, leading multi-discipline engineering teams from several countries, covering the full spectrum of project lifecycle activity including risk assessment, onshore / offshore construction projects. He was project sponsor of project for the European Climate Foundation focused the Polish Electricity Market and in particular of future generation mix in the country.

At DNV GL Polska, he is responsible for all LNG related activities on our Polish market. Acts as PM for LNG projects executed in Poland, among others for those completed at the LNG Terminal in Świnoujście.

As Director of Business Development DNV Poland, his responsibilities in includes strategic planning, business development, services development, and ensuring that DNV GL’s capabilities and experience are communicated through the oil and gas industry.

Piotr Dowżenko

REMONTOWA LNG Systems
Piotr Dowżenko

REMONTOWA LNG Systems

Temat: Paliwowe systemy LNG w przemyśle morskim

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, MBA w GFKiM/Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille, Od ponad 20 lat związany z przemysłem morskim krajowym i zagranicznym w tym m.in. w Stoczniach Emiratów Arabskich i w Korei Płd. Od kilkunastu lat pełni funkcje managerskie w zarządach spółek REMONTOWA Holding – największej, polskiej Grupy Stoczniowej. Specjalizuje się we wdrażaniu nowych technologii przemysłowych. Obecnie Prezes Zarządu REMONTOWA LNG Systems w Rumii – jedynego krajowego producenta systemów zasilania LNG oraz wytwórcy urządzeń dla przemysłu Chemicznego i Energetycznego. Prezes Stowarzyszenia Historycznego im. 5ej Wileńskiej Brygady AK w Sopocie. Członek Rady Polskiej Platformy LNG.

Subject: LNG fuel systems in maritime industry

Krzysztof Czerski

SeaTech Engineering sp. z o.o.
Krzysztof Czerski

SeaTech Engineering sp. z o.o.

Temat: Bunkierki LNG – specyfika jednostek


Subject: LNG bunkers - units specification

Krzysztof Czerski is graduate of the Technical University of Gdańsk, Shipbuilding Faculty, Specialization Naval Architecture. After graduation he started work in Design Office of Gdynia Shipyard, went through all specializations from specialist up to chief designer. At 2006 he started work in ship design office Baltic Design Centre (BDC) being its co-founder. At 2010 BDC joined to British-Norwegian Hamworthy Group which since 2012 is part of Wartsila Group.

On end of 2018 he left Wartsila Group and started cooperation with Gdańsk based Polish Ship Design Office, Seatech Engineering. In Seatech Engineering he is continuing, started in 2008, development of LNG, LPG and LEG (ethylene/ethane) carriers/bunkering vessels for sea and inland waters. He also is developing different land-based energy poly-generated solutions where LNG is a main fuel.

His main hobby is a good time with family (and dog). Also he likes biking, running and reading good historical books.
Honorary Patronage
Organizer
Co-organizer
General Partner
Partners
Media Partners
The translation is provided by Bireta